Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

PHỤ KIỆN THEO BÌNH ẮC QUY

Máy Sạc ROBOT Tự động BAC18 - 15A

Công suất: 15A

Điện áp : 12V DC - 24V DC

KT: 335 x 220 x 162

Bảo hành : 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

CỌC BÌNH ẮC QUY

Chất liệu: Đồng Thau

SX: Việt Nam

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

DÂY CÂU BÌNH ẮC QUY

Chiều dài: 3m

Đường kính: 16mm

SX: Việt Nam

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT Tự động BAC18 - 30A

Công suất: 30A

Điện áp: 12V DC - 24V DC

KT: 355 x 280 x 190

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT Tăng giảm BMC 10A12

Công Suất: 10A

Điện áp: 12VDC

KT: 270 x 180 x 120

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

DÂY NỐI BÌNH ẮC QUY

Chiều dài: 45cm

Đường kính: 16mm, 25mm, 50mm

SX: Việt Nam

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT Tăng giảm 10A1224

Công suất: 10A

Điện áp: 12VDC - 24VDC

KT: 265 x 195 x 180

Bảo hành : 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT Tăng giảm BMC 20A12

Công suất: 20A

Điện áp: 12VDC

KT: 265 x 195 x 180

Bảo hành : 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT TG BMC 20A1224

Công suất: 20A

Điện áp: 12VDC - 24VDC

KT: 265 x 195 x 180

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT Tăng giảm BMC 30A

Công suất: 30A

Điện áp: 12-24-36VDC

KT: 390 x 240 x 285

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT Tăng giảm BMC 50A

Công suất: 50A

Điện áp: 12-24-36-48VDC

KT: 465 x 265 x 325

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Máy Sạc ROBOT Tăng giảm BMC 100A

Công suất: 100A

Điện áp: 12-24-36-48VDC

KT: 485 x 310 x 515

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>