Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy VISION

Ắc quy VISION CP1250

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 5Ah

KT: 90 x 70 x 107

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP1270

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 7Ah

KT: 151 x 65 x 101

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP1290

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 9Ah

KT: 151 x 65 x 100

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12120

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 12Ah

KT: 151 x 98 x 101

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12170E

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 17Ah

KT: 181 x 77 x 167

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12240E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 24Ah

KT: 166 x 175 x 125

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM33-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 33Ah

KT: 195 x 130 x 180

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12400F-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 197 x 165 x 170

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM40E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 197 x 165 x 170

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM45-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 198 x 165.5 x 170

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM55-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 239 x 132 x 210

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM65E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 350 x 167 x 179

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM75-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 258 x 166 x 215

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM80-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 350 x 167 x 179

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM90E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 306 x 168.5 x 215.5

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM100E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 171 x 220

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM120E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 410 x 176 x 227

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM134-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 134Ah

KT: 341 x 173 x 287

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM150MV-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 485 x 172 x 240

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM200SE-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 522 x 238 x 223

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM230S-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 230Ah

KT: 520 x 269 x 208

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>