Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy Xe Điện, Năng Lượng Mặt Trời, Viễn Thông, UPS

Ắc Quy 3K - T1285

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 160Ah

KT: 327 x 180 x 281

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai PL6-260

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 6V - 260Ah

KT: 260 x 182 x 289

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET L-105

NSX : ROCKET 

Điện thế: 6V - 225Ah

KT: 259 x 179 x 278

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP1250

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 5Ah

KT: 90 x 70 x 107

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy NEWMAX SG-1000H (GEL)

NSX : NEWMAX 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 368 x 172 x 219

Bảo hành : 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K - T105LL WET có acid

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 6V - 225Ah

KT: 260 x 180 x 290

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai PL8-190

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 8V - 190Ah

KT: 260 x 182 x 289

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET L-125

NSX : ROCKET 

Điện thế: 6V - 240Ah

KT: 259 x 179 x 278

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP1270

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 7Ah

KT: 151 x 65 x 101

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy NEWMAX SG-1500H (GEL)

NSX : NEWMAX

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 522 x 240 x 215

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K - T885LL WET có acid

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 8V - 170Ah

KT: 260 x 180 x 290

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Đồng Nai PL12-150

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 330 x 180 x 289

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET L-875

NSX : ROCKET 

Điện thế: 8V - 170Ah

KT: 262 x 181 x 278

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP1290

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 9Ah

KT: 151 x 65 x 100

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy NEWMAX SG-2000H (GEL)

NSX : NEWMAX

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 522 x 240 x 215

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET L-1275

NSX : ROCKET 

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 329 x 181 x 278

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12120

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 12Ah

KT: 151 x 98 x 101

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12170E

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 17Ah

KT: 181 x 77 x 167

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12240E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 24Ah

KT: 166 x 175 x 125

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM33-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 33Ah

KT: 195 x 130 x 180

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION CP12400F-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 197 x 165 x 170

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM40E-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 197 x 165 x 170

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM45-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 198 x 165.5 x 170

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy VISION 6FM55-X

NSX : VISION 

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 239 x 132 x 210

Bảo hành: 24 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>
1 2 »