Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô, xe Tải, Container, Tàu Thuyền

Ắc Quy VARTA 42B20L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 38Ah

KT: 196 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 54087 (DF40AL)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 193 x 137 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 65B24 L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 237 x 126 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 65B24LS

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 237 x 126 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 50D20 L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 206 x 173 x 206

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 55D23 L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 230 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 75D23 L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 230 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 80D23 L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 230 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA Q85 (95D23L)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 229 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 75D26 L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 260 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 80D26 L/R

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 260 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 95D31 L/R (NX120-7L)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 85Ah

KT: 306 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 105D31R/L

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 306 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 31-750 (Cọc chì)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 172 x 240

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 31-750T (Cọc Bulon)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 172 x 240

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA N120 (150F51)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 505 x 182 x 234

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA N150 (180G51R)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 508 x 215 x 234

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA N200 (22H52R)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 512 x 277 x 241

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>