Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô - Cọc Chìm (DIN)

Ắc Quy VARTA 54313 (DIN45)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 43Ah

KT: 206 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 55530 (DIN55)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 241 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 55548 (DIN55R)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 241 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 56030 (DIN60)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 241 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 56031 (DIN60R)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 241 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 56219 (DIN62)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 241 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 56530 (DIN65)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 277 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 57539 (DIN75)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 277 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 58014 (DIN80)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 314 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 59043 (DIN90)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 314 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 60044 (DIN100)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 354 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

 

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA 61038 (DIN110)

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 110Ah

KT: 394 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA AGM LN3 570901076

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 277 x 174 x 188

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA AGM LN4 580901080

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 314 x 174 x 188

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA AGM LN5 595901085

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 95Ah

KT: 352 x 174 x 188

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy VARTA AGM LN6 605901053

NSX : VARTA 

Điện thế: 12V - 105Ah

KT: 352 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>