Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô - Cọc Chìm (DIN)

Ắc Quy SOLITE 54316 ( DIN45)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 208 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE 55559 ( DIN55)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 242 x 174 x 189

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE 55565R ( DIN55)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 242 x 174 x 189

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE 56219 ( DIN62)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 242 x 174 x 189

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE 56318 ( DIN63)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 208 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE 57113 ( DIN71)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 71Ah

KT: 275 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE 58014 ( DIN80)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 314 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE 60038 ( DIN100)

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 351 x 174 x 189

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy SOLITE AGM 80

NSX : SOLITE

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 314 x 174 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>