Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô, xe Tải, Container, Tàu Thuyền

Ắc quy ROCKET NS40Z/L/LS

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 35Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 44B19L/R

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 42Ah

KT: 188 x 127 x 226

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NX100-S6 (L)S

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 238 x 139 x 235

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 50D20L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 202 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET N50

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 260 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 55D23R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 75D23R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET EFB Q85

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 233 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NX110-5R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NX110-5Z R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V -75Ah

KT: 260 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET N70

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 303 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET SP 80D26L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 261 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NX120-7R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 303 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 105D31 R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 94Ah

KT: 303 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET HS -1000LA

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 173 x 240

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET HS - 31-1000S

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 173 x 240

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET SMF N100

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 410 x 175 x 235

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET SMF N120

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 505 x 183 x 240

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET SMF N150

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 508 x 222 x 241

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET SMF N200

NSX :ROCKET

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 523 x 279 x 248

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET EFB S95 R/L

NSX : ROCKET 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 261 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET EFB T110 R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 95Ah

KT: 304 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET EFB L3

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 278 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>