Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô - Cọc Chìm (DIN)

Ắc Quy ROCKET 54316 (DIN43)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 43Ah

KT: 211 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 55565/59 (DIN55)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 245 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 56217 (DIN62R)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 245 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 56220 (DIN62)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 245 x 175x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 56219 (DIN62L)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 245 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 57113 (DIN71)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 71Ah

KT: 277 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 57219 (DIN72)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 72Ah

KT: 278 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 57820 (DIN78)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 78Ah

KT: 277 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 58014 (DIN80)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 315 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 59042 (DIN90L)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 315 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 59043 (DIN90R)

NSX : ROCKET 

Điện thế: 12V -90Ah

KT: 315 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 60044 (DIN100)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 353 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 61042 (DIN110)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 110Ah

KT: 414 x 175 x 210

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET AGM L2 (DIN60)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 245 x 175 x 190

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET AGM L3 (DIN70)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 275 x 175 x 190

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET AGM L4 (DIN80)

NSX :ROCKET

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 310 x 175x 190

Bảo hành: 12 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET AGM L5 (DIN95)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 95Ah

KT: 354 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET AGM L6 (DIN105)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 105Ah

KT: 393 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>