Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy ROCKET - Hàn Quốc

Ắc Quy ROCKET 54316 (DIN43)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 43Ah

KT: 211 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NS40Z/L/LS

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 35Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 44B19L/R

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 42Ah

KT: 188 x 127 x 226

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 55565/59 (DIN55)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 245 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 56217 (DIN62R)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 245 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NX100-S6 (L)S

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 238 x 139 x 235

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 50D20L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 202 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 56220 (DIN62)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 245 x 175x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 56219 (DIN62L)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 245 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 57113 (DIN71)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 71Ah

KT: 277 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET N50

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 260 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 55D23R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 57219 (DIN72)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 72Ah

KT: 278 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 57820 (DIN78)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 78Ah

KT: 277 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy ROCKET 75D23R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET EFB Q85

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 233 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 58014 (DIN80)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 315 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NX110-5R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 59042 (DIN90L)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 315 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET NX110-5Z R/L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V -75Ah

KT: 260 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 59043 (DIN90R)

NSX : ROCKET 

Điện thế: 12V -90Ah

KT: 315 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET N70

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 303 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET 60044 (DIN100)

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 353 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy ROCKET SP 80D26L

NSX : ROCKET

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 261 x 173 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>
1 2 »