Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

ẮC QUY Ô TÔ CMF - Bình Khô

Ắc Quy PANASONIC N-46B19L (Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 188 x 128 x 228

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-46B24R/L/LS (Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 238 x 129 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-70D23L/R (Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 232 x 173 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-80D23R (Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 232 x 173 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-75D26R/L ( Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 260 x 173 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-90D26R /L ( Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 173x 228

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-100D31L/R (Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 306 x 173 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-115D31L/R ( Vỏ đen)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 306 x 173 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC N-85D26L ( Vỏ trắng)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 173x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC 544H21L (DIN45)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 212 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC 560L25 (DIN60)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 245 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC 571L28 (DIN71)

NSX : PANASONIC 

Điện thế: 12V - 71Ah

KT: 275 x 175 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC 574H28L (DIN74)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 74Ah

KT: 275 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC 60038 (DIN100)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 355 x 177 x 192

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy PANASONIC Q-90 (90D23L)

NSX : PANASONIC

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 355 x 177 x 193

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>