Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

ẮC QUY Ô TÔ SMF - Bình Khô

Ắc Quy HITACHI - HS40B19 L/R

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 35Ah

KT: 185 x 125 x 177

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - HS46B24 L/R/LS

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 236 x 127 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - HS 55D23 L/R

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 236 x 127 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - HS 80D23 L/R

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 236 x 127 x 227

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - HS 85D23L (ISS Q85)

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 230 x 171 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - HS 80D26 L/R

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 171 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - HS 90D26 L/R ( PREMIUM)

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 73Ah

KT: 260 x 171 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - HS 105D31 L/R

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 303 x 171 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - SMF 55559 (DIN55)

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 245 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - SMF 56219 (DIN62)

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 62Ah

KT: 245 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy HITACHI - SMF 60038 (DIN100)

NSX : HITACHI - NHẬT BẢN

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 353 x 175 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>