Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

GS Ô TÔ MF - Bình Khô

Ắc quy GS MF40B19R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 40B19LS

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 44B19R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 40Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 46B24R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT: 238 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 46B24R/LS

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT: 238 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 55D23R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 75D23R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 80D26R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70Ah

KT: 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 85D26 R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 75Ah

KT: 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 95D31 R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 80Ah

KT: 306 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 105D31R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 90Ah

KT: 306 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 115D33V - Cọc Ren

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100Ah

KT: 330 x 171 x 240

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 115D33C

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100Ah

KT: 330 x 171 x 240

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF DIN45L-LBN

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT: 207 x 175 x 175

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF DIN60R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60Ah

KT: 242 x 174 x 190

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF DIN60L-LBN

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60Ah

KT: 242 x 174 x 175

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS DIN70L-LBN

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70Ah

KT: 277 x 175 x 175

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS Nước Q-85

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>