Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

GS Ô TÔ - Bình Nước

Ắc Quy GS NS40

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 32Ah

KT: 197 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

 

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS40Z(L)

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 197 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS40ZS(L)

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 197 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS60 R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT : 238 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS60LS

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT: 238 X 129 X 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS N50

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50Ah

KT : 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS N50L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50Ah

KT : 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS 55D23L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60Ah

KT : 231 x 172 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS70R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65Ah

KT : 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS N70

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70Ah

KT : 305 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS 95D31R

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 80Ah

KT : 305 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS N100

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100Ah

KT : 408 x175 x 234

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS N120

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 120Ah

KT : 504 x 182 x 257

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS N150

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 150Ah

KT : 508 x 222 x 257

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS N200

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 200Ah

KT : 514 x 278 x 270

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS N200Z

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 210Ah

KT : 514 x 278 x 270

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS HYBRID N70

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70Ah

KT: 305 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS HYBRID 95D31R

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 80Ah

KT: 305 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS HYBRID 105D31R

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 90Ah

KT: 305 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>