Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy GS - Nhật Bản-VN

Bình ắc quy MF GTZ4V (12V-3AH)

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS40

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 32Ah

KT: 197 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

 

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF40B19R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Bình Ắc Quy MF GTZ5S (12V-3.5AH)

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 3.5Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS40Z(L)

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 197 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 40B19LS

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Bình Ắc Quy MF GTZ5S-H (12V-4AH)

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 4Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS40ZS(L)

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 35Ah

KT: 197 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 44B19R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 40Ah

KT: 187 x 127 x 226

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS60 R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT : 238 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>
Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 46B24R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT: 238 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Bình Ắc Quy MF GT5A (12V-5AH)

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 5Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS NS60LS

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT: 238 X 129 X 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 46B24R/LS

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 45Ah

KT: 238 x 129 x 227

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS N50

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50Ah

KT : 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Bình Ắc Quy MF GT6A (12V-6AH)

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 6Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 55D23R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Bình Ắc Quy MF GT7A-H (12V-7AH)

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 7Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS N50L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 50Ah

KT : 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS MF 75D23R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 65Ah

KT: 232 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy GS 55D23L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 60Ah

KT : 231 x 172 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Bình Ắc Quy MF GT8A (12V-8AH)

NSX : Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 8Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy GS MF 80D26R/L

NSX: GS - Nhật Bản

Điện thế: 12V

Dung lượng: 70Ah

KT: 260 x 173 x 225

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>
1 2 »