Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

ẮC QUY Ô TÔ CMF - Bình Khô

Ắc Quy Đồng Nai Khô CMF 40B20 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 35Ah

KT: 196 x 136 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai Khô CMF 44B20 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 43Ah

KT: 196 x 136 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 50B24 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 236 x 127 x 223

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 50D26 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 258 x 171 x 224

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 55B24 R/LS

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 52Ah

KT: 236 x 127 x 223

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 55D23 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 232 x 171 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 55D26 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 258 x 171 x 224

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 75D26 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 258 x 171 x 224

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 85D23 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 232 x 171 x 222

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 80D26 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 258 x 171 x 224

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 75D31 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 303 x 171 x 224

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 105D31 R/L

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 303 x 171 x 224

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 31800

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 303 x 171 x 224

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF 31S800

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 171 x 238

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF Din60 L/R

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 242 x 174 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF Din60 LBN

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 242 x 174 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF Din65 LBN

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 277 x 174 x 175

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF Din75L

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 277 x 174 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF Din88L

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 88Ah

KT: 350 x 174 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai CMF Din100L

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 350 x 174 x 190

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>