Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy Dân Dụng

Ắc Quy Dân Dụng 6-30Ah

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 6V - 30Ah

KT: 124 x 168 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Dân Dụng 8-30Ah

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 8V - 30Ah

KT: 165 x 96 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai N20

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 20Ah

KT: 232 x 91 x 185

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai N25

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 25Ah

KT: 246 x 96 x 180

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai N28

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V - 28Ah

KT: 246 x 96 x 180

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Đồng Nai N30

NSX : PINACO - VN

Điện thế: 12V- 30Ah

KT : 288 x 99 x 180

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>