Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy Công Nghiệp-Viễn Thông

Đồng Nai PL8 - 190 (190 Ah)

NSX : PINACO - Việt Nam

Điện thế: 12V

Dung lượng: 190Ah

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Đồng Nai PL6 - 260 (260 Ah)

NSX : PINACO - Việt Nam

Điện thế: 12V

Dung lượng: 260Ah

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Đồng Nai PS 12 - 150G (150 Ah)

NSX : PINACO - Việt Nam

Điện thế: 12V

Dung lượng: 150Ah

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Đồng Nai PS 12 - 100G (100 Ah)

NSX : PINACO - Việt Nam

Điện thế: 12V

Dung lượng: 100Ah

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Đồng Nai PS12 - 200G (200 Ah)

NSX : PINACO - Việt Nam

Điện thế: 12V

Dung lượng: 200Ah

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Đồng Nai PS 2 - 300G (300 Ah)

NSX : PINACO - Việt Nam

Điện thế: 12V

Dung lượng: 300Ah

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Đồng Nai PS 12 - 400G (400 Ah)

NSX : PINACO - Việt Nam

Điện thế: 12V

Dung lượng: 400Ah

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>