Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô, xe Tải, Container, Tàu Thuyền

Ắc quy DELKOR NT50-N24

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 26Ah

KT: 196 x 128 x 184

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR NS40Z

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V -35Ah

KT: 196 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR DF40AL

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 196 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR NS60 (L/R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 26Ah

KT: 237 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

 

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 55B24LS (NS60LS)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 237 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 50D20 (R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 206 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 85BR60K (55D23R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 229 x 179 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 55D23 (R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 229 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 35-60 (75D23R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 229 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 85D23R/L

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 229 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR DF70L

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR NX110-5R/L (80D26R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 95D26R/L

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 260 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 120D31R/L

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 305 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy Delkor 1110K - Cọc Bulon

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 172 x 240

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 1111K (Cọc chì)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 172 x 240

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR N120

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 503 x 182 x 211

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR N150

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 507 x 213 x 230

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR N200

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 510 x 275 x 239

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>