Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô - Cọc Chìm (DIN)

Ắc Quy DELKOR 54018 (DIN40)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 175 x 174 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 54533 (DIN45)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 207 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 55421 (DIN54)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 54Ah

KT: 242 x 174x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 55565 (DIN55R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 242 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 56030 (DIN60L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 242 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 56031 (DIN60R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 242 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 56077 SILVER (DIN60L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 241 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 56513 SILVER (DIN65)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 241 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 56530 (DIN65L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 277 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 57413 (DIN74R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 74Ah

KT: 277 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 57539 (DIN75)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 277 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 58039 (DIN80)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 315 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 60038 (DIN100)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 352 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 61038 (DIN110)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 110Ah

KT: 393 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR AGM80 L4 (DIN80 - START STOP)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 315 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>