Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy DELKOR - Hàn Quốc

Ắc quy DELKOR NT50-N24

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 26Ah

KT: 196 x 128 x 184

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 54018 (DIN40)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 175 x 174 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR NS40Z

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V -35Ah

KT: 196 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 54533 (DIN45)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 207 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR DF40AL

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 40Ah

KT: 196 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 55421 (DIN54)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 54Ah

KT: 242 x 174x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR NS60 (L/R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 26Ah

KT: 237 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

 

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 55565 (DIN55R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 242 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 56030 (DIN60L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 242 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 55B24LS (NS60LS)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 237 x 128 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 50D20 (R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 206 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 56031 (DIN60R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 242 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 85BR60K (55D23R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 229 x 179 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 56077 SILVER (DIN60L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 241 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 55D23 (R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 229 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 56513 SILVER (DIN65)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 241 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 35-60 (75D23R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 229 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 56530 (DIN65L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 277 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 85D23R/L

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 229 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 57413 (DIN74R)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 74Ah

KT: 277 x 174 x 188

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR DF70L

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR 57539 (DIN75)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 75Ah

KT: 277 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy DELKOR NX110-5R/L (80D26R/L)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 260 x 172 x 225

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy DELKOR 58039 (DIN80)

NSX : DELKOR 

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 315 x 174 x 174

Bảo hành: 9 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>
1 2 »