Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

ẮC QUY Ô TÔ CMF - Bình Khô

Ắc Quy BOLIDEN SMF NS40Z/ZL/ZLS

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 35Ah

KT: 196 x 126 x 220

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN SMF NS60L/LS

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 237 x 127 x 220

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN SMF 65D23 R/L

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 230 x 171 x 224

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN SMF 85D26R/L

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 270 x 172 x 223

Bảo hành : 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN SMF 105D31R/L

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 303 x 171 x 224

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF 100R ( Cọc chì)

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 171 x 238

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN CMF 111K ( Cọc Bulon)

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 330 x 171 x 238

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN CMF N100 (Dài)

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 405 x 173 x 238

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN CMF N120

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 512 x 188 x217

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF N150

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 512 x 222 x 217

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF N200

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 512 x 276 x 236

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF 54316 (DIN43)

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 43Ah

KT: 211 x 175 x 175

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN55L

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 242 x 175 x 190

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy BOLIDEN CMF DIN55R

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 55Ah

KT: 242 x 175 x 190

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN60R

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 60Ah

KT: 242 x 175 x 190

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN60L

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V -60Ah

KT: 242 x 175 x 175

Bảo hành:10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN71

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 71Ah

KT: 242 x 175 x 175

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN80

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 80Ah

KT: 310 x 175 x 175

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN95

NSX : BOLIDEN

Điện thế: 12V - 95Ah

KT: 313 x 175 x 190

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy BOLIDEN CMF DIN100

NSX : BOLIDEN 

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 352 x 175 x 190

Bảo hành: 10 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>