Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


0989 01 7973 - 0906 89 7278
Kinh doanh 1

0989 01 7973
Kinh doanh 2

0902 977 937
Kinh doanh 3

0906 89 7278

Ắc Quy xe Ô tô, xe Tải, Container, Tàu Thuyền

Ắc quy 3K 12N24-3

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 26Ah

KT: 185 x 125 x 174

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy 3K NS40Z/ZL

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 35Ah

KT: 195 x 127 x 222

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy 3K NS60LS

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 45Ah

KT: 236 x 127 x 222

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy 3K N50

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 50Ah

KT: 256 x 170 x 224

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc quy 3K NS70 L/R

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 65Ah

KT: 256 x 170 x 224

Bảo hành: 6 Tháng

 

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N70

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 70Ah

KT: 303 x 170 x 224

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N85

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 85Ah

KT: 303 x 172 x 224

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K NS100Z

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 303 x 170 x 224

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N100A

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 406 x 173 x 232

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N100 - Nắp đen

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 90Ah

KT: 406 x 173 x 232

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N100 - Nắp xanh

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 100Ah

KT: 406 x 173 x 232

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N120A

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 110Ah

KT: 502 x 180 x 255

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N120

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 502 x 180 x 255

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N120 Elite (Nắp xanh)

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 502 x 180 x 255

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N150A

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 140Ah

KT: 505 x 220 x 255

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N150

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 150Ah

KT: 505 x 220 x 255

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N150 Elite (Nắp xanh)

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 120Ah

KT: 502 x 180 x 255

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N200A

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 190Ah

KT: 517 x 275 x 261

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N200

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 517 x 275 x 261

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K N200 Elite (Nắp xanh)

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 200Ah

KT: 517 x 275 x 261

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K 4 - DLT ( Xe Ford Tractors)

NSX : 3K - THÁI LAN

Điện thế: 12V - 135Ah

KT: 505 x 205 x 205

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>

Ắc Quy 3K (12V-26Ah)

NSX : Thái Lan

Điện thế: 12V

Dung lượng: 26Ah

Bảo hành: 6 Tháng

Hotline: 0989 01 7973 - 0906 89 7278 Xem chi tiết >>